Natuurpark ‘t Zwin

Een landschap dat zeldzaam is

Op minder dan 12 minuten vindt u het Natuurpark ’t Zwin. Ook makkelijk te bereiken met de fiets.

‘t Zwin is heel bijzonder omdat er een natuurlijke overgang te zien is van de ene biotoop in de andere:
Strand – duinen enerzijds, strand – slikken en schorren anderzijds.

Slikken lopen bij elk hoog tij, twee maal per dag, onder water en zijn niet of zeer schraal begroeid. In de schorre daarentegen is er een typische plantengroei aanwezig.

Van de laagste plekken op het slik tot de hoogste delen op het schor is er een overgang van nat naar droog, van zout naar zoet, van veel naar weinig invloed door het getij.

Slikken lopen bij elk hoog tij

Genieten van wat de prachtige natuur ons te bieden heeft

Bezoek hier de website van ‘t Zwin